Etiske regler for terapeutisk praksis

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening forpligter jeg mig til at følge foreningens etiske regler. Disse regler sikrer en professionel og ansvarlig behandling af mine klienter. Her er nogle af de vigtigste principper:

Relationelt ansvar

Jeg forpligter mig til at beskytte mine klienters interesser og undgå at udnytte min position som terapeut til egen fordel. Hvis jeg ikke har de nødvendige faglige kvalifikationer til at hjælpe en klient med deres specifikke problemer, vil jeg henvise dem til en passende behandling. Jeg vil også vejlede klienter om alternative hjælpeorganisationer eller offentlige tilbud, der kan være tilgængelige.

Tavshedspligt

Jeg er underlagt streng tavshedspligt vedrørende alle personlige oplysninger, der kommer frem under terapien. Der er dog undtagelser i tilfælde, hvor der er tale om personer under 18 hvor der opstår mistanke om vanrøgt, seksuelle krænkelser eller andre situationer, der kan true et barns sundhed eller udvikling. I gruppe- eller supervisionssammenhænge vil jeg sikre, at deltagerne er opmærksomme på og overholder tavshedspligten.

Videregivelse af oplysninger

Enhver videregivelse af oplysninger kræver klientens skriftlige samtykke, medmindre der er specifikke undtagelser eller lovmæssige forpligtelser. Klienten har ret til at angive, hvilke typer oplysninger der må videregives og til hvem og til hvilket formål. Klienten kan også til enhver tid tilbagekalde samtykket. Hvis der er en overordnet offentlig eller privat interesse, der opvejer behovet for fortrolighed, kan oplysninger dog videregives efter klientens informerede samtykke.

Datahåndtering

Alle journaler, skriftlige dokumenter, optagelser, e-mails og lignende oplysninger skal opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med Datatilsynets regler for at forhindre misbrug.

Disse etiske regler sikrer, at jeg som terapeut udøver min praksis på en ansvarlig og professionel måde. Du kan læse de fulde etiske regler på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside.